FORMACIÓ CONTINUA

Cursos Ocupacionals per ATURATS

Aquest programa de formació està dirigit a aturats inscrits al SOC, amb la finalitat de proveir-los de la qualificació professional necessària per desenvolupar una ocupació concreta i ajustada a les necessitats del mercat de treball.

Les accions formatives seran gratuïtes, i poden sol·licitar els alumnes, si escau, les ajudes establertes per a l'assistència.

FORMACIÓ REGLADA CONCERTADA

Salesians de Sarrià és i vol ser, abans que res, una escola oberta a tothom, un servei d’interès públic i sense afany de lucre.

Té en comú amb altres escoles cristianes i salesianes que

• és una escola social, integradora, respectuosa, econòmica i no selectiva, amb un tarannà obert i acollidor,
• té la voluntat de fer-se propera a l’alumne/a i a les famílies a través d’una acció tutorial i docent personalitzada,
• promou un nou model de professional amb una formació tècnica consolidada però sobretot amb uns valors i competències transversals que les empreses valoren cada vegada més,
• ofereix activitats escolars que van més enllà de l’aula: esports, excursionisme, teatre, música, activitats de temps lliure, grups de reflexió i voluntariat,
• compta amb una associació de mares i pares d’alumnes, activa i participativa, amb un programa d’activitats formatives i lúdiques pròpies.

FormaciÓ ocupacional PER A MENORS de 30 anys

Aquest programa de formació està dirigit a aturats inscrits al SOC menors de 30 anys, amb la finalitat de proveir-los de la qualificació professional necessària per desenvolupar una ocupació concreta i ajustada a les necessitats del mercat de treball.

FormaciÓ BONIFICADA per A EMPRESES

La bonificació és un tipus de finançament, que cobreix en gran part els costos per a la formació dels treballadors, aquest cost es paga mitjançant les deduccions de les quotes de la seguretat social en concepte de formació professional.

Totes les pimes o grans empreses disposen d'un crèdit per a la formació bonificada que pot pagar qualsevol dels cursos que rebin els seus treballadors.

SOL·LICITUD DE PERSONAL PER PART DE LES EMPRESES

De la mateixa manera, totes les empreses que volen realitzar una oferta laboral per poder oferir als nostres antics alumnes, nomes han d’omplir el següent formulari.